• Zoeken

Rol verslavingszorg

Door het dagelijkse en vaak vertrouwde contact tussen verslavingszorgmedewerkers en cliënt, heeft de verslavingszorg een belangrijke rol in het gehele hepatitis C-traject:

 • Van alle hulpverleners heeft de verslavingszorg vaak het beste zicht op het gelopen risico op HCV-besmetting.

 • Binnen de verslavingszorg is de geëigende expertise voorhanden voor het testen (bloedafname) bij moeilijke vaten door langdurig intraveneus drugsgebruik.

 • Voorlichting over en opsporing van hepatitis C door een actief testaanbod passen goed binnen het medisch model dat steeds meer opgang vindt binnen de verslavingszorg.

 • Een actief testaanbod vanuit de verslavingszorg verbetert opsporing en is kosteneffectief.

 • De eigen hulpverleners binnen de verslavingszorg kunnen het best inschatten wanneer de patiënt in staat is om de HCV-behandeling (onder verantwoordelijkheid van een MDL-arts of infectioloog) te volgen.

 • Ook speelt de verslavingszorg een belangrijke rol de patiënt te helpen naar een stabiele situatie toe te werken, zowel mentaal als fysiek, als onderdeel van de verslavingsbehandeling.

 • Ondersteuning en begeleiding vanuit de verslavingszorg is vaak van essentieel belang voor de drugsgebruiker om te kunnen voldoen aan de voorwaarden om in behandeling te gaan en deze met succes af te ronden.

 • Hulpverleners in de verslavingszorg zijn bij uitstek in staat om drugsgebruikers te motiveren tot aandacht voor hun eigen gezondheid en tot de bereidheid om een behandeling voor HCV te volgen.

 • Expertise van verslavingszorgmedewerkers in motiverende gespreksvoering kan goed ingezet worden om de cliënt tijdens de behandeling te motiveren het vol te houden en therapietrouw te blijven. In de huidige praktijk zijn gespecialiseerde verpleegkundigen in de verslavingszorg terecht verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van patiënten.

 • In overleg met het ziekenhuis kan de verslavingszorg een rol oppakken in het beheer van de hepatitis C medicatie. Met name wanneer het ziekenhuis voor de cliënt lastig bereikbaar is.

 • Verder kan de verslavingszorg de mogelijkheid tot opname bieden bij een slechte conditie en komt de expertise van de verslavingszorg van pas bij het herkennen van de specifieke verslavingsproblemen die in de behandeling een rol kunnen (gaan) spelen.

 • De behoefte aan begeleiding en ondersteuning kan per persoon sterk verschillen. Aanbevolen wordt om zorg op maat aan te bieden en deze tijdens de behandeling van HCV tijdig bij te stellen in afstemming met de drugsgebruiker.

De ervaring toont dat een goede voorbereiding op de behandeling (stabilisering op belangrijke leefgebieden) en de extra aandacht gedurende het behandeltraject, veel drugsgebruikers motiveren om de bereikte positieve resultaten op de diverse leefgebieden vast te houden. De HCV-behandeling wordt door velen als een nieuwe start ervaren. Hulpverleners in de verslavingszorg kunnen een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van de cliënt bij het bestendigen van de bereikte positieve resultaten op diverse leefgebieden. 

Hepatitis C behandelcentra

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.