• Zoeken

Doorbraakproject HCV

Met behulp van de doorbraakmethode kan de HCV-zorg voor drugsgebruikers worden ontwikkeld en geïmplementeerd. In 2013-2014 hebben 10 teams een lokaal zorgpad beschreven en daarmee de hepatitiszorg in de regio verbeterd. In 2015-2016 hebben nog eens 5 teams deelgenomen aan een 2e Doorbraakproject HCV.

“In het afgelopen ‘doorbraakproject ter bestrijding van hepatitis C’ in de verslavingszorg is per patiënt een individueel traject ingezet waarbij de zorgketen om de patiënt heen is georganiseerd. De resultaten zijn zeer positief en worden als best practices meegenomen in de zorgketen.”
Ministerie van VWS – Brief over integrale aanpak chronische hepatitis 2015

Bij de meeste harddrugsgebruikers met HCV is de besmetting nog niet opgespoord. Om de twee kernpartijen die dit probleem kunnen oplossen – instellingen voor verslavingszorg en ziekenhuizen – hierbij te ondersteunen is de doorbraakmethode ingezet als implementatieproject. Doorbraakprojecten proberen de kloof tussen wetenschappelijke kennis over goede zorg en toepassing van deze kennis in de praktijk te slechten en hanteren daarbij een model voor gefaseerde invoer van veranderingen. Een doorbraakproject is zinvol op het moment dat er aantoonbaar een kwaliteitsverbetering of doelmatigheidswinst kan worden behaald. Deze voorwaarde is van toepassing op de HCV-zorg.

Binnen het doorbraakproject worden lokale teams ondersteund door een team van experts bij het ontwikkelen en implementeren van een goed functionerend zorgpad. De teams bestaan uit de betrokken professionals van zowel het ziekenhuis als van de verslavingszorg. Hiermee wordt de eerste stap gezet naar een betere zorg voor HCV patiënten uit de verslavingszorg.

Hepatitis C behandelcentra

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.