• Zoeken

Welkom

Welkom op de website Hepatitis C in de verslavingszorg. Deze website biedt informatie aan professionals, binnen en buiten de verslavingszorg, die betrokken zijn bij de opsporing en behandeling van hepatitis C (HCV) bij langdurig drugsverslaafden.

In Nederland behoren harddrugsgebruikers tot de groepen met de hoogste HCV besmettingsgraad. Het betreft vooral mensen die ooit hebben geïnjecteerd. De ontwikkelingen op het gebied van behandeling gaan snel. Er komen steeds efficientere middelen op de markt, met een kortere behandelduur en minder bijwerkingen. Het opsporen en behandelen van HCV-positieve harddrugsgebruikers is daarmee meer dan ooit van belang. Middels twee Doorbraakprojecten hepatitis C in de verslavingszorg is tussen 2013-2016 ingezet op een verbeterde samenwerking tussen de verslavingszorg en het plaatselijke hepatitis C behandelcentrum. Binnen lokale doorbraakteams zijn transmurale zorgpaden ontwikkeld en geïmplementeerd, waarmee de hepatitis C zorg voor langdurig drugsverslaafden aanzienlijk is verbeterd.

Eind 2016 zijn het Nationaal Hepatitis Plan en het Advies van de Gezondheidsraad inzake de screening van risicogroepen op hepatitis B en C verschenen. In beide documenten is een belangrijke rol weggelegd voor de verslavingszorg. 

Op deze website is meer te lezen over de twee Doorbraakprojecten en over de rol van de verslavingszorg en het ziekenhuis in het zorgpad. Bovendien bevat deze website een Toolkit waarin praktische informatie en producten te vinden zijn voor instellingen die aan de slag willen met het verbeteren van de eigen hepatitis C-zorg. 

  

INFOGRAPHIC
Sinds oktober 2015 zijn er verschillende nieuwe medicijnen voor hepatitis C beschikbaar (de zogenoemde DAA’s). Het Trimbos-instituut hield een korte enquête onder hepatitis behandelcentra in Nederland naar hun ervaringen in de behandeling van drugsgebruikers met deze nieuwe medicatie. Lees de resultaten in deze infographic. 
NetwerkI&HR Trimbos

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.