• Zoeken

Welkom

Welkom op de website Hepatitis C in de verslavingszorg. Deze website biedt informatie aan professionals, binnen en buiten de verslavingszorg, die betrokken zijn bij de opsporing en behandeling van hepatitis C (HCV) bij langdurig drugsverslaafden.

Uitbreiding meldingsplicht hepatitis C per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 worden - naast acute hepatitis C - ook chronische hepatitis C en een hepatitis C-herinfectie opgenomen in de Wet publieke gezondheid als meldingsplichtige ziekte groep B2. In deze informatiebrief voor (huis)artsen is een heldere uitleg hierover te vinden, inclusief links naar meer (achtergrond)informatie. 

Experts luiden de noodklok

Ondanks de verbeterde behandeling sterven er elk jaar nog ruim 500 mensen onnodig aan de gevolgen van een hepatitis infectie. Artsen en de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) startten een bewustwordingscampagne om zoveel mogelijk mensen op te roepen zich te laten testen. Vaak weten mensen niet dat ze besmet zijn en komen ze daar pas achter op het moment dat het (bijna) te laat is.

Donderdag 9 november 2017

In Nederland behoren harddrugsgebruikers tot de groepen met de hoogste HCV besmettingsgraad. Het betreft vooral mensen die ooit hebben geïnjecteerd. De ontwikkelingen op het gebied van behandeling gaan snel. Er komen steeds efficientere middelen op de markt, met een kortere behandelduur en minder bijwerkingen. Het opsporen en behandelen van HCV-positieve harddrugsgebruikers is daarmee meer dan ooit van belang. Middels twee Doorbraakprojecten hepatitis C in de verslavingszorg is tussen 2013-2016 ingezet op een verbeterde samenwerking tussen de verslavingszorg en het plaatselijke hepatitis C behandelcentrum. Binnen lokale doorbraakteams zijn transmurale zorgpaden ontwikkeld en geïmplementeerd, waarmee de hepatitis C zorg voor langdurig drugsverslaafden aanzienlijk is verbeterd.

Eind 2016 zijn het Nationaal Hepatitis Plan en het Advies van de Gezondheidsraad inzake de screening van risicogroepen op hepatitis B en C verschenen. In beide documenten is een belangrijke rol weggelegd voor de verslavingszorg. 

Op deze website is meer te lezen over de twee Doorbraakprojecten en over de rol van de verslavingszorg en het ziekenhuis in het zorgpad. Bovendien bevat deze website een Toolkit waarin praktische informatie en producten te vinden zijn voor instellingen die aan de slag willen met het verbeteren van de eigen hepatitis C-zorg. 

 

 

Eliminatie van hepatitis C bij drugsgebruikers

Op 19 april 2017 hield Esther Croes een voordracht op een symposium in Amsterdam over de successen, de lessen en de uitdagingen op de weg naar eliminatie van hepatitis C bij drugsgebruikers in Nederland.

Deze voordracht is online terug te kijken (klik op de afbeelding hierboven). De voordracht is in het Engels. 

NetwerkI&HR Trimbos

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.